Η TEKAM ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ A.E.  (1981) είναι μια κατασκευαστική εταιρεία που ειδικεύεται στις δραστηριότητες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και σε εγκαταστάσεις οργάνων.
Η 41χρονη εμπειρία μας στην κατασκευή εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, σταθμών παραγωγής ενέργειας, μεταλλουργικών βιομηχανιών κλπ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχει καταστήσει την ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ μία από τις καλύτερα εξοπλισμένες και εκπαιδευμένες εταιρείες στην Ελλάδα όσον αφορά τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις οργάνων.
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό που διαθέτει η ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ καθώς και τα αποκλειστικά μηχανήματα και ο εξοπλισμός της μπορούν να εγγυηθούν ότι η εταιρεία μας μπορεί να υλοποιήσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα.

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι