Εγκατάσταση καλωδίων υψηλής τάσης

  • DELIMARA LNG REGASIFICATION TERMINAL, PULLING 3pcs 150KV CABLES 1X2000mm2 TOTAL LENGTH-3050mt. / MALTA / J&P-AVAX – ELECTROGAS MALTA/ 2016
  • LAYING OF 1x800mm2 CABLES FOR THE UPGRADE OF 150kV SUBSTATION, TOTAL LENGTH-1200mt. AT RODINI SITE, RHODES / ABB-PUBLIC POWER CORPORATION / 2015
  • LAYING OF 1x400mm2 (LENGTH-6500mt.) & 1x800mm2 (LENGTH-880mt.) CABLES FOR THE ERECTION OF GIS 150/20kV S/S AT SORONI SITE, RHODES / ABB-PUBLIC POWER CORPORATION / 2012
  • LAYING OF 1x400mm2(LENGTH-5340mt.) CABLES FOR THE ERECTION OF STEAM TURBINE, GAS TURBINE & BOILER FOR COMBINED CYCLE POWER STATION UNIT IV&V, CYPRUS / J&P-AVAX – AHK-ELECTRICITY AUTHORITY OF CYPRUS /  2007-2011
  • LAYING OF 1x300mm2 (LENGTH-1800mt.) CABLES FOR REVAMPING OF NEWCO FERRONIKELI LLC INDUSTRY / KOSOVO / 2006-2008
  • RION – ANTIRION ON SHORE HV CABLE LAYING 3x800mm2 TOTAL LENGTH-3500mt./ RION-ANTIRION BRIDGE / MINISTRY OF PUBLIC WORKS / (E) / 1999
  • LAYING OF 1x400mm2(LENGTH-1110mt.) CABLES FOR THE ERECTION OF STEAM TURBINE, GAS TURBINE & BOILER FOR COMBINED CYCLE POWER STATION, CHANIA / ABB- PUBLIC POWER CORPORATION / (E) / 1994-95
Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι