ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ

tekam 9001 elΓια την TEKAM ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, η ποιότητα των έργων που εκτελεί, τα προϊόντα που εισάγει και διανέμει, καθώς και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε παρουσιάστηκε ως ανάγκη συμμόρφωσης με τα αναδυόμενα διεθνή ποιοτικά πρότυπα ούτε αποτελεί προσωρινό εργαλείο για την προώθηση της εταιρείας.

Από την ίδρυσή της η εταιρεία έχει αναγνωρίσει την ποιότητα των έργων, προϊόντων και υπηρεσιών ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της και έχει αναλάβει ρητή δέσμευση σε αυτό το έργο. Η άριστη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εγγυημένη καθώς η εταιρεία μας απασχολεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς ώστε να μπορεί να χειρίζεται κάθε απαιτούμενη ζήτηση εργασίας.

Το προσωπικό της εταιρείας ενθαρρύνεται να υποβάλει τις προτάσεις του σχετικά με τυχόν ζητήματα που μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται, ο τρόπος υλοποίησης των εργασιών κλπ.

Όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους, η εταιρεία μας επικεντρώνεται στη μελέτη και την παροχή υπηρεσιών άριστης ποιότητας στους πελάτες, προκειμένου να επιτευχθούν γόνιμες και μακροχρόνιες συνεργασίες.

Συμπερασματικά, η πολιτική ποιότητας της εταιρείας μας είναι η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της, προκειμένου να ικανοποιηθούν με επιτυχία όλες οι εξελισσόμενες απαιτήσεις των πελατών και ταυτόχρονα να διατηρηθεί και να βελτιωθεί, όπου είναι δυνατόν, η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι