ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η TEKAM GENIKI Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1981. Από τα πρώτα χρόνια, η εταιρεία ασχολείται με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις  και με εγκαταστάσεις οργάνων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας υλικού, εφόσον απαιτείται, καθώς και με την πώληση και διανομή εργαλείων και εξαρτημάτων για ηλεκτρικά, υδραυλικά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. To  2017, η  εταιρία μετονομάστηκε ΤΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ.

Τα κύρια έργα ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης εστιάζονται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ), πετροχημικές εγκαταστάσεις (Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ., Motor Oil Ελλάδος), εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ) και μεταλλουργικά εργοστάσια (Newco Ferronikeli LLC, Λάρκο).

Στην εταιρεία απασχολούνται σταθερά 50 άτομα είτε ως υπάλληλοι στο γραφείο είτε ως προσωπικό στο εργοτάξιο.
Στην πραγματικότητα, το απασχολούμενο προσωπικό του χώρου εξαρτάται από τη ζήτηση και τις απαιτήσεις των έργων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προσωπικό μας στα έργα έφθασε τα 200 άτομα.

Δραστηριότητες όπως η διασφάλιση της ποιότητας, ο προγραμματισμός του χρόνου εργασίας και των εργατοωρών, η διαχείριση δομικών υλικών που αγοράζονται από εμάς ή προμηθεύονται από άλλους, δοκιμές κλπ., διασφαλίζουν την ποιότητα και την επιτυχή ολοκλήρωση της εκτέλεσης κάθε έργου.

Η δομή της επιχείρησης, οι τεχνικές γνώσεις και η εμπειρία του προσωπικού καθώς και οι σχέσεις με τους πελάτες είναι ενθαρρυντικοί παράγοντες για μελλοντικές προοπτικές.
Λόγω του μεγέθους της, η εταιρεία διαχειρίζεται συνεχώς τα τρέχοντα έξοδά της με θετικό τρόπο για να εξασφαλίσει ικανοποιητική ρευστότητα.

Η TΕΚΑΜ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ  έχει καθιερώσει και διατηρεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2008, με στόχο τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση.

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας μας πιστοποιήθηκε από την TUV ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Η Tekam Γενική Ενεργειακή Α.Ε. είναι μια κατασκευαστική εταιρία που ασχολείται με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και μεταλλουργικά εργοστάσια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα Cookies βελτιώνουν την απόδοση της σελίδας μας. Δεν αποθηκεύουμε προσωπικές σας πληροφορίες. Μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιούμε;
Περισσότερες πληροφορίες Ναι Όχι